Havnø og Havnø Vig

Lystfiskeri i Mariager Fjord ved Havnø og Havnø Vig. Læs om hvad man kan fange på denne fiskeplads.

Havnø og Havnø Vig er en lækker fiskeplads på nordsiden af Mariager Fjord. Selve vigen er at finde på vestsiden af Havnø udfor Havnø Gods.

Her kan med fordel vadefiskes, men man skal altid være en anelse varsom, da bunden er blød flere steder.

Der er på sin vis to parkeringspladser ved fiskepladsen. En i hver ende. Det kan betale sig at affiske hele strækningen, hvis man gerne vil fange noget. Her er i øvrigt oftest fisk op til 55 cm. De større havørreder fanges oftere på den anden side ved denne fiskeplads: Hadsund Syd…

Pladsen byder på store muslingebanker, huller og smårender, samt tangpletter og mindre tangbælter. Havørrederne langs strækningen kan ofte være både langt ude og langt inde. Derfor er det vigtigt at affiske hver en meter.

Der er ikke tale om en af de bedste fiskepladser i Mariager Fjord, men i perioder kan den være givende… Forår og efterår er at foretrække.

I den ene ende starter man lige op ad sejlrenden og fisker sig ind mod et stort lavvandsområde. Alt afhængigt af årstiden kan man drage nytte af enten det ene eller det andet. Sommersæsonen byder på bedre fiskeri nær sejlrenden, hvorimod vinterfiskeriet ofte er bedst så langt væk fra den som muligt.

Område + parkering ved Havnø og Havnø Vig

Her parkerer man for enden af Havnøvej: Den dybe ende ved sejlrenden…

Den lave ende kan parkeres ved her. Husk at parkere fri af alle veje: Molhøjvej…

Tilgængelighed

Brugen af waders er klart at foretrække. Man kan fiske fra land nogle steder, men med waders kan man komme til langt mere af fiskepladsen.

Fredningsbælter

Der er ingen fredninger ved Havnø og Havnø Vig. Lige ved siden af er dog Hjulrenden, hvor et halvårsbælte er at finde. Læs mere om fredningsbælter her: Fredningsbælter…

Årstider

Her kan fanges fisk året rundt. Dog er foråret og efteråret generelt set at foretrække.

Anbefalede agn til Havnø og Havnø Vig ved Mariager Fjord

Sen efterår, vinter og tidlig forår: Brun, sort/rød, kobber, hvid/grøn, sølv – på blink, kystwoblere og fluer.

Forår, sommer og tidlig efterår: Sølv, hvid, sølv/blå, hvid/grøn, kobber – på blink, kystwoblere og fluer.