Sommer og sol ved Mariager Fjord – tips til fiskeri – hvor og hvad med…

Sommer og sol ved Mariager Fjord

Sommer og sol ved Mariager Fjord, varmt vand og masser af højtstående vandplanter deri. Mange steder i landet er de nævnte faktorer ikke de foretrukne, når havørrederne skal fanges. Det er det heller ikke flere steder i Mariager Fjord. Men…

Flere fiskepladser i fjorden egner sig ganske glimrende til havørredfiskeri om sommeren. Følger man hovedreglen med få undtagelser som lyder, “fisk tæt på sejlrenden om sommeren og langt væk fra den om vinteren, så er man allerede godt på vej.

Derudover skal man generelt lede efter dybt vand, men også lavvands-områder med masser af strøm. Nogle af fiskepladserne med lavt vand og gode strømforhold, fisker bedst morgen og aften, og nogle nærmest døgnet rundt.

Sommer og sol ved Mariager Fjord – fiskepladserne

Der er flere gode sommerpladser i Mariager Fjord. De fleste af dem, kan man fange fisk fra i løbet af hele dagen. D.v.s. fra morgen til sen aften. De fluefiskere som fisker med skumflue, spin-fiskeren med en lille højt-gående wobler eller regnorm og prop eller flåd, kan også fange fisk i selv de sene nattetimer.

Bramslev Bakker

Bramslev Bakker ligger langt inde i fjorden. Faktisk så langt inde, at den lige netop grænser op til det område af fjorden, som ofte er iltfattigt når vandet er varmest om sommeren. Mange holder sig derfor væk fra området i den varme tid. Dette da de ofte ikke tror der er fisk på pladsen, men det er der…

Fisker man de steder ved Bramslev hvor vandet er dybest, hvor strømmen ofte sender lidt mere iltholdigt vand ind, så er der fisk.

Se f.eks. denne video, hvor der fanges en havørred på pladsen i juli måned: Fiskevideoer…

Er sommeren meget lang og meget varm, kombineret med meget lidt vind, så er selv denne plads dog svær at finde liv i og omkring.

Ørnedalsbugten

Ligesom Bramslev Bakker, ligger denne fiskeplads i den inderste del af Mariager Fjord. Pladsen er derfor ofte hårdt ramt om sommeren. Både af iltfattigt vand, men også alt for meget tang og “søsalat”.

Man skal dog ikke afskrive fiskepladsen af den grund. Går man ud på spidsen mod nordøst, finder man dybt vand tæt under land, samt gode strømforhold. Sommeren skal virkelig være ekstrem for, at der ikke står fisk i det område af Ørnedalsbugten på den tid af året.

Mariagerbugten

I og for sig er der ikke en fiskeplads i fjorden, som kendes ved navnet, Mariager-bugten. Ikke desto mindre, er der ikke et mere passende navn for denne fiskeplads.

Denne bugt ved Mariager by, er en virkelig glimrende sommerplads. Morgen og aften er klart de mest anbefalelsesværdige tidspunkter på døgnet. Man kan trods det, også være heldig både midt på dagen, samt i nattetimerne også.

Det dybe vand er hovedgrunden til det gode fiskeri her.

Læs mere om denne fiskeplads: Mariagerbugten…

Kongsdal

Denne fiskeplads har alle de helt gode faktorer, som udgør en god sommerplads i fjorden. God dybde og fine strømforhold. Kongsdal er oven i købet nem at komme til og ofte ganske givende hele året rundt.

Om aftenen, samt tidlig morgen, kommer havørrederne også gerne helt ind i det lave vand.

Lergraven Syd

Et forholdsvist stillestående område, når det kommer til vand og strøm. Men p.g.a. de dybe områder, render og huller, så er der alligevel fisk i sommersæsonen. Ofte uanset hvor varmt der i realiteten er. Det er ofte en fordel at ankomme tidligt eller sent på dagen, når denne fiskeplads i Mariager Fjord skal affiskes om sommeren.

Lergraven Nord

Lergraven Nord er endnu et godt bud på en sommerplads. Selvom man skal gå lidt for at komme ud tæt på sejlrenden og strømmen, så kan det være hele gåturen værd. Havørrederne står ofte lige på skrænterne til renden, men trækker ofte også ind i lavvands-områderne tæt på den. Om aftenen og tidlig morgen, kan de sagtens findes langt inde i lavvands-området, vigen ved Lergraven Nord.

Mariager Fjord Campingstrækningen til Silleborg Hage

En fantastisk sommerplads med strøm og dybere vand tæt under land flere steder. Her kan fanges havørreder hele dagen lang, men nogle dage kommer der langt flere fisk ind, i det lave vand henunder aften og 1-2 timer ind i skumringen.

Læs mere om denne fiskeplads her: Campingstrækningen

Sommer og sol ved Mariager Fjord – havørredagn

Agn til sommerfiskeriet i Mariager Fjord udgør en bred vifte. Det er ikke altid man skal finde andre agn til fiskeriet når det er sommer, kontra vinter, forår og efterår i fjorden.

Der er både sild, og tobis flere steder i fjorden om sommeren. Ligesom der kan være brisling. Hundestejle, reje og kutling, diverse tanglopper, samt andre krebsdyr, men også spændende insekter. Alle sammen indgår i sommerørredens liste af fødeemner.

Det brede udvalg af byttedyr, fisk og insekter gør det muligt for lystfiskeren, at lege med alle de former for fiskegrej/endegrej, som nogensinde er fremstillet til fangst af havørreder m.fl.

Fluer til havørrederne – sommer

Der er alt for mange fluefiskere i Mariager Fjord der sværger til små fluer. Derfor må de desværre også ofte afkroge alt for mange små fisk. “Fremtidens fisk”, de små som engang bliver store og derefter fører genrationerne videre, kommer sig ofte ikke over en eventuel hårdhændet behandling. Uanset hvor godt fiskene i nogle tilfælde håndteres, så er tendensen stadig, at de mindre fluer ofte sluges. Og så er det svært at redde en lille skrøbelig fisk.

Fakta er, at set over et helt år, så fanger man langt større fisk med større agn. Det gælder også fluer. Om sommeren kan alle fluer benyttes. Alle…

Alle farver og alle størrelser – uanset hvad fluerne er lavet til. Put and take-fluer, kystfluer, mindre flashfluer til gedder, tørfluer, skumfluer – alle… Det brede udvalg af fødeemner er grunden, som førnævnt.

Man skal fiske med den flue man tror på, men brune fluer, grålige fluer, hvide fluer, sorte fluer og sølvfarvede fluer, vil nok altid være de mest effektive om sommeren. Glem alt om brands/mærker og om de er bundet som en reje eller en lille fisk, det er farven og til tider størrelsen der betyder noget. Derudover kan hastigheden hvori fluen indtages ,være mindst ligeså afgørende, som både farve og størrelse. Kun fiskene på selve dagen kan fortælle os hvilken farve vi skal vælge, hvor stor den skal være og hvor hurtigt eller langsomt fluen skal bevæge sig.

Også dybden spiller en rolle. Ser man ingen fisk i overfladen, kan man forsøge at fiske dybere og omvendt. Selvom man ikke ser havørrederne være aktive i overfladen, betyder det dog ikke altid altid, at de ikke går højt i vandet. Igen må man prøve sig frem.

Sommer og sol ved Mariager Fjord – Blink og kystwoblere

At vælge blink når det er sommer ved Mariager Fjord er, ligesom med fluerne, til tider en udfordring. Valgmulighederne er mange og alt kan være fangstgivende.

Farver til de lyse timer kunne være sølv, hvid/grøn, sølv/blå, sølv/sort, ren hvid. Når mørket falder på kan rød/sort være en givende farvekombination.

Nogle dage kan kystwoblere være mere givende end blink og omvendt. En lidt vakkelvorn regel er, at man har fordel af at bruge stille-svømmende blink eller kystwoblere i stille vejr og mere livlige blink og kystwoblere i mere vind og større bølger. Der er mange undtagelser, men reglen holder “vand” I ca. 60% af tilfældene.

Nogle gode bud på et blink uanset vind og vejr er Jarisen og Baronessen. Disse blink har vist sig uhyre effektive året rundt i Mariager Fjord også om sommeren.

Her er nogle gode og effektive kystwbolere til Mariager Fjords sommerørreder: Savage Gear Sandeel, OLR Wobleren, Salty, Spöket, MO Coast Slim, MO Coast Tobis og Sandy Inline.

Andre gode blink til sol, sommer og havørreder i fjorden: OGP Silling, Møresilda, Skruen, Bossen, Savage Gear Zerling og Bornholmerpilen

Når størrelsen på blinket eller kystwobleren vælges, må man starte med den størrelse man tror på, og derefter se om ørrederne reagerer eller ej, før man går videre til næste mulighed i grejæsken.

Obs: Man behøver ikke kun at begrænse sig til de ovennævnte agn. Man kan også fange havørreder i Mariager Fjord med jerkbaits, alm. woblere, spinnere o.s.v.

Knæk og bræk i den danske sommer ved Mariager Fjord

Jari P.


Køb blink online her: Check Point Marine…