De gyldne tips til vinterfiskeri – hvor og hvad med…

De gyldne tips til vinterfiskeri

De gyldne tips til vinterfiskeri, er en hjælp til at finde og fanger flere havørreder i fjorden i den kolde tid. Vinterfiskeri efter havørreder i Mariager Fjord er utrolig spændende og man kan opleve action-prægede dage med hug fra morgen til aften.

Flere fiskepladser har både store, samt mange havørreder og fjordørreder på besøg hver dag. På nogle af pladserne er ørrederne at finde i så lavt vand som 20 cm. Selv fisk over 70 og 80 cm.

Kilder, bæk- og å-udløb, kan flere steder tilføre varmere vand, til en ellers kold vinterfjord. Det tiltrækker både byttedyr, bytte fisk og derfor også havørreden. Ved langt de fleste bæk- og å-udløb, er der enten helårs- eller halvårsfredning. Det kan man læse mere om her: Fredningsbælter

Fredningsbælterne betyder, at man ikke må fiske i et bestemt område i perioden med fredning.

De gyldne tips til vinterfiskeri – Ørredernes “vinterstrategi”

Der er mange skrøner forbundet med det at fiske efter havørreder om vinteren. En af dem er, at man skal bruge små agn, små fluer og blink etc. Det kunne ikke være mere forkert. Selv om ørredernes system er sat ned i kadence p.g.a. af det kolde vand, så er de både adrætte og ivrige efter at hugge på selv det største blink. (op til og med 15 cm.)

En stor ørred skal have meget føde. Hvis logikken hos os lystfiskere bruges, står det ganske klart, at både mindre, større og helt store fisk, hellere jager én gang og fanger et større bytte, end at skulle jage 10-20 gange for at få samme mængde føde via. små fødeemner. Sidstnævnte kræver mere energi.

Vinterfiskeri i Mariager Fjord er forbundet med logik.

  • Havørrederne jager i stimer oftere end ellers. De fleste tangplanter er væk, ikke alle, men mange. Det giver et mere åbent undersøisk udseende og landskab. Det betyder at havørrederne har færre steder hvor de kan skjule sig. Én enkelt fisk har derfor svært ved at skjule sig for det den jager, og det den jager, har nemmere ved at se havørreden. Jager ørrederne i stimer kan bytteemnerne omringes og forvirres.
  • Havørreden spiser i løbet af et år flere forskelige fødeemner. Tobis, sild, brisling, krabber, rejer, kutling, hundestejler, insekter – over og under vandet, blæksprutter, samt meget, meget mere. Selvom der ikke er mange tobis og brisling om vinteren i Mariager Fjord, så stopper havørreden ikke op, når der kommer et tobisblink forbi, og siger, “Heeey vent lidt, der skulle ikke være tobis nu”…
  • Vi kan fange med alle former for blink, blink-farver og blink-størrelser, samt alle former for fluer året rundt i Mariager Fjord.
  • Farver er vigtige under vinterfiskeri i Mariager Fjord efter havørreder, men hvilke? Naturlige afdæmpede farver – farver som forekommer på havørredens bytteemner, fungerer året rundt. Endnu en skrøne er, at skarpe farver som orange, gul og rød m.fl. er nummer 1 til vinterfiskeriet. Det er ikke korrekt. Man kan dog argumentere for, at rød, lyserød og orange nogle steder og på nogle dage, kan være langt mere effektive end alt andet. Det er dog ikke en grundlæggende regel. De mere afdæmpede farver som brun, sølv, guld, kobber, hvid/grøn, hvid eller sort, fanger ligeså godt om vinteren, som de gør det resten af året. Logikken bag dette er, at de byttedyr der er om vinteren ikke pludselig skifter farver. Logikken/forklaringen, som også har hold i sig, bag det at bruge skarpere farver er følgende: En ørred skal til tider tirres og provokeres til hug. Der kan være mange grunde hertil. De skarpe farver får nogle gange ørrederne ud af starthullerne, frem for de mere dæmpede farver.
  • Det lave vand bliver hurtigere opvarmet når solen er på, men bliver også hurtigere nedkølet når der er koldt og ingen sol. Så man kan ofte gå ud fra, at frost er lig med svære tider tider i fjorden, med mindre der er sol. Solens stråler kan sagtens opvarme vand fra 10 til ca. 80 cm. Trods frostgrader. Men her er der endnu en faktor der spiller ind… Er der strøm, hvor det vand der tilføres fiskepladsen kommer fra eksempelvis dybere og generelt koldere vand, så vil vandet ikke kunne nå at blive opvarmet.
  • Dette punkt hænger sammen med det ovenstående punkt. De fiskepladser hvor der er stillestående vand, også selv om ebbe og flod har indvirkning på stedet, kan lettere blive opvarmet af solen.
  • Hastigheden er vigtig. Fisker man med blink, kan det ofte være givende at fiske langsomt. Ellers kan man  fiske med blink hvormed man kan lave længerevarende spinstop. Læs mere om det her: Grej til Mariager Fjord

De gyldne tips til vinterfiskeri – fiskepladser

Vinterfiskeri i Mariagerfjord er oftest forbundet med disse fiskepladser.

Ørnedalsbugten – Katbjerg Odde – Lergraven syd – Kongsdal – Dania/Saltfabrikken – Stenholmen – Mariager Camping-strækningen + Cilleborghage – Revsbæk – “Dollar-huset”.

Læs mere om fiskepladserne i Mariager Fjord her på siden. Både hvor du skal parkere, men også om fredninger, grej og årstider.

/Jari P.