Fang havørreder fra land

Fang havørreder fra land i Mariager Fjord.

Fang havørreder fra land i Mariager Fjord. Flere steder i fjorden er det ikke nødvendigt at iføre sig waders. Man kan sagtens have sko eller støvler på og fiske fra land flere steder. Dog er vandtætte vandrestøvler eller gummistøvler at foretrække.

En del steder kan det betale sig at vade ud i vandet, men langt de fleste fiskepladser i Mariager Fjord, kan fiskes fra uden.

Her er de bedste chancer for at fange havørreder fra land i fjorden.

Fang havørreder fra land – nordsiden

Bramslev Bakker
Kør ned til parkeringspladsen længst til højre eller længst til venstre, helt nede ved vandet. Hele strækningen egner sig til fiskeri fra land.
Der er flest fisk ved alm. vandstand eller under højvande. Når der er lavvandet er der generelt færre fisk, men de der er, har ofte en vis størrelse. Typisk over 50-60 cm. – til tider en del større.

Nybrogårdsvej – Stenholmen
Her kan fiske fra land fra ende til anden. Det kan betale sig at medbringe udstyr til at kunne kaste langt. Det skyldes et tangbælte, som er langs en del af strækningen længere ude. Der over, er havørrederne tit at finde og fange. Vandstanden på denne fiskeplads er tæt på ligegyldig i forhold til det at finde fisk. Dog kan der være færre fisk på pladsen under højvande.

Langsodde
Den indre del af Langsodde er at foretrække, samt spidsen helt ude når der fiskes her. Med den indre del menes der den side, som vender indad i fjorden… Under højvande kan der være en del fisk langt ude i kastet, udfor den ydre del også. Hele området er stort set fisk-bart fra land.
Da vandet i den indre del er relativt dybt og ude ved spidsen, betyder det ikke noget at man fisker under lavvande der.

Stinesminde
Her kan der fanges havørreder fra land fra byens lille havnemole. Da der er relativt dybt vand ved havneind- og udsejlingen, samt længere ude, er der ofte ørreder uanset vandstand. Men generelt flest under alm. vandstand eller under højvande.

Vive Havn
I retningen ud af fjorden fra havnen og om til den mest overvurderede fiskeplads i fjorden, nemlig Bilfragmenteringen, kan der fiskes fra land og fanges havørreder. Pladsen er dog klart bedst fra havnen og indtil 50 meter fra fragmenteringen. Alm. vandstand eller høj vandstand er bedst fra havnen og 200 meter hen, derefter er alt fra lavvande til højvande udmærket.

Havnø
For enden af Havnøvej ude ved molen, kan man fiske fra land. Havørrederne kan fanges på begge sider af molen, men når vandstanden er tæt på normalen eller godt derover er der flest der. Ude foran molen er der en fin dybde, som kan holde fisk uanset vandstand.

Fang havørreder fra land – sydsiden

Ørnedalsbugten
Den yderste halvdel af strækningen – ude mod spidsen, er både nem at fiske fra, samt generelt fangstgivende. Da der længst ude er ret dybt vand tæt under land, kan man opleve gode fangster uanset vandstand her. Skal der være flest havørreder på strækningen må der gerne være alm. vandstand eller derover.

Katbjerg Odde
Denne fiskeplads er klart mest givende ved alm. vandstand. Nogle dage under højvande og nogle dage i lavvande. Vinden må gerne komme fra vest eller øst og være over 5 m/s, før pladsen er mest fangstgivende. Man kan fiske fra land langs det meste af strækningen. Det uanset om man går i retningen – ind eller ud af fjorden.

Dollarhuset
Her kan fanges havørreder fra land uanset vandstand. Går man i retningen ind i fjorden, så er alm. eller høj vandstand dog at foretrække. Ved denne fiskeplads kan der parkeres helt nede ved  vandet. Husk altid at låse bilen her og alle andre steder langs fjorden. Fiskepladsen kaldes dog ikke Dollarhuset på grund af, at man får stjålet alle sine penge og der parkeres tæt på et hus. Men fordi der er et stort luksuriøst hus, tæt på hvor man kører ned til fiskepladsen.

Fladbjerg og Saltfabrikken
Hele strækningen fra det østlige hjørne af bugten ved Fladbjerg og om til Saltfabrikken, kan man fange havørreder fra land. Langs de første 50 meter kan det betale sig, at kunne kaste langt for at nå fiskene om dagen, men om aftenen kommer de tæt under land. Jo længere ude mod Saltfabrikken/Saltværket man kommer, jo mere spredt står ørrederne. Langt ude og langt inde. Vandstanden har generelt ingen betydning for fiskeriet på denne fiskeplads i Mariager Fjord.

Revsbæk
Ved Revsbæk kan man hovedsageligt fiske fra det moleagtige hoved, udfor parkeringspladsen lige før fiskesøen. Dette er en relativ lille fiskeplads, når man fisker uden waders. Vandstanden må gerne være alm. eller høj.

Lergraven Syd
Denne enorme fiskeplads starter ved Hadsund Syd og går helt ind til en stor “lomme” for enden. Der er tale om en strækningen på godt 1,2 km. Flere steder kan man fiske fra land og der kan være fisk uanset vandstand og er det ofte også. Det er vigtigt at have gummestøvler eller vandtætte støvler på denne fiskeplads.

Se denne video fra Lergraven Syd her: (Filmet i marts 2021):

play-sharp-fill

Udstyr og vigtige forberedelser

Når der fiskes fra land efter havørreder i Mariager Fjord, skal man gerne have vandtæt fodtøj på. Nogle steder er der en anelse sumpet.

I de fleste tilfælde kan det betale sig at kunne kaste langt. Havørrederne er godt nok ligeså ofte helt inde tæt under land, som de er langt ude, men til de dage hvor undtagelserne finder sted, er det godt at være forberedt.

Når man fisker fra land, kan det betale sig at medbringe et net med et længere skaft, så man kan få nettet ned til vandet uden at blive våd.

Når man vadefisker har man som regel en ring med til fiskene. Man mærker ikke vægten af fiskene, når man går med dem i vandet på den måde. Men når man går på land, er det en ganske anden sag. Her kan evt. en rygsæk være en fordel og poser til fiskene deri.

/Jari P.


Fang havørreder fra land med det rette grej: +400 m2 grejbutik og onlinesalg…