Den korteste vej til storørreden

Den korteste vej til storørreden

Den korteste vej til storørreden, er en artikel om, hvor og hvordan du oftest får krogen i de store havørreder i fjorden.

Drømmen om storørreden kan i høj grad blive til virkelighed i Mariager Fjord og bliver det da også for mange lystfiskere hvert år.

Mariager Fjord huser flere store ørreder over 60 og 70 cm. end nogen anden fjord i Danmark. Trods det kontinuerlige overfiskeri med lovligt og ulovligt satte garn, kan lystfiskere fra Danmark samt hele Europa, stadig besøge fjorden og opleve et fantastisk fiskeri. Dette året rundt efter både fjordørreder og havørreder. Hertil skal nævnes – fiskekontrollørerne gør hvad de kan for at komme overfiskeriet til livs.

Nogle fiskepladser kaster hvert år flere store fisk af sig end andre. Nogle på forskellige tidspunkter af året og nogle stort set uanset årstid. Tidpunkt på døgnet – kommer ofte i spil når sommeren varmer det helt lave vand op i fjorden. Om vinteren er det en fordel at solen står på, så det lave vand opvarmes og trækker fødeemner til og derfor også havørrederne.

I denne artikel deler jeg de retningslinjer jeg selv følger, når på jagt efter storørreden.

Pladserne – storørredens revir

Det kan være svært at vide hvor de store ørreder kan fanges. I Mariager Fjord er der mange gode fiskepladser, hvor de større og helt store havørreder og fjordørreder oftere holder til end ellers.

Her er gode fiskepladser og hvornår de er mest givende nævnt.

  • Bramslev Bakker – fra maj til oktober. Storørrederne kan både fanges langt inde og lang ude. P.g.a. det dybe vand tæt under land, kan selv de varmeste måneder være givende. Ørrederne trækker gerne tæt under land flere steder på strækningen. Man kan også fange fisk lige før og op til den halvårsfredning der omfatter Valsgård Bæk. Læs mere om pladsen og fredningen her – link: Bramslev Bakker…
  • Katbjerg Odde – Denne plads har besøg af store ørreder året rundt. I sommerhalvåret kan ørrederne fanges over det hele i området, aften og morgen er dog ofte at foretrække. I vinterhalvåret skal man gerne koncentrere sit fiskeri om det helt lave vand. Også ved Katbjerg Odde er en halvårsfredning, hvor man derfor går til den ene eller anden side af denne, før fiskeriet kan påbegynde. Læs mere: Katbjerg Odde…
  • Camping-strækningen – året rundt. Strækningen her går fra Mariager Camping og helt ned til det der hedder, Cilleborghagen… Ørrederne kan både fanges langt ud og langt inde. Om vinteren er fiskene gerne i det lavere vand, det i løbet af det meste af dagen, hvorimod man om sommeren, kan fange ørrederne langt inde og langt ude. Morgen og aften er tidspunkterne, hvor ørrederne oftest trækker tættere under land i sommersæsonen. På denne strækning er der intet fredningsbælte.
  • En fjerde fiskeplads hvor storørreden i Mariager Fjord kan fanges er Fladbjerg. Byen med vigen er kendt for nogle af fjordens helt store ørreder. Man kan fiske ved Fladbjerg året rundt. Om sommeren er aftenen og morgenen klart at foretrække. I den kolde tid, kan storørreden fanges fra morgen til aften. Fiskene er både langt inde og lang ude ved denne fiskeplads, det gælder hele året. Her er intet fredningsbælte.
  • Stinesminde til fredningsbæltet ved Villestrup Å. Ved Stinesminde er også et halvårs-fredningsbælte. Bæltet ved Villestrup Å´s udløb er en helårs-fredning. Læs mere om bælterne i fjorden her: Bælter..Denne lange strækning er til tider ganske givende. Forår og efterår er at foretrække, når storørreden skal fanges. Men om sommeren kan de også trække ind over det lave vand, som strækningen mest består af, henunder aften, hvor de kan fanges natten over og frem til morgengryet samt lidt efter.
  • Kongsdal – året rundt. De strømninger der er på denne strækning, samt de mange stenrev, gør Kongsdal til en af de jævnlige fangstgivere, når det kommer til storørreder i Mariager Fjord. At en af områdets absolut lækreste åer også løber ud i denne del af fjorden, er da også et enormt plus. Her er tale om Kastbjerg Å. Kongsdal har nogle enorme ørreder på samvittigheden, men det er ikke så ofte de fanges, i forhold til eksempelvis Katbjerg, Bramslev og Fladbjerg. Ørrederne kan fanges langt inde og langt ude, året rundt her.
  • Nybrogårdsvej – Stenholmen – året rundt. Dette er endnu en perle på den lange snor, bestående af Mariager Fjords helt gode fiskepladser når storørreden skal fanges. Der er ingen fredninger på strækningen og man kan fange fisk her uanset årstid. Ørrederne kan fanges langt inde og langt ude, også året rundt. Fiskepladsen strækker sig ind til det der hedder Bilfragmenteringen og i modsatte retning ud til og forbi Stenholmen. Læs mere om pladsen: Nybrogårdsvej – Stenholmen…
  • Lergraven Syd – året rundt. Denne fiskeplads er indbegrebet af mulighedernes land. Det dybe vand i renderne og “graven” gemmer ofte på enorme fisk, som er inde for at tage føde til sig. Der er stort set altid storørreder i og omkring Lergraven Syd, men de er ikke altid lige nemme at fange. Fiskene er ikke kun at finde i dybt vand her, men også i de mere lavvandede områder. Det er ikke årstids-bestemt, hvornår på døgnet man kan fange fisk her. Der er ingen fredningsbælter ved denne fiskeplads.

Den korteste vej til storørreden – Hvordan fanges den?

Mulighederne er tæt på uendelige. Fangstmetoderne, som hvert år får ørrederne lokket til hug, er mange.

Set over et helt år, er større blink at foretrække. Større fisk fortrækker oftest store byttedyr, men på nogle dage, uanset årstid, spiser selv den største ørred de mindste fisk og insekter.

Fluefiskeren og spinnefiskeren, når spinnefiskeren fisker med bombarda og flue, kan i mange tilfælde få langt flere fisk end lystfiskeren der fisker med blink. Dette mest om sommeren – både lige før og efter solnedgang. Her er det mere reglen end undtagelsen.

En anden vinkel til det at fange storørreden, kan læses i denne artikel: Kalundborg Fjord – de store havørreders gemmesteder…

I bund og grund er den korteste vej til storørreden, store agn og de ovenstående fiskepladser.

Knæk og bræk i din søgen efter storørreden i Mariager Fjord.

/Jari P. – Lystfiskeri Danmark